ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 2 , 3 , 8 ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

0