ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) U.H.T. รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (ประจำเดือนมิถุนายน 2567) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคู้สลอด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Posted by:

ประกาศ2

0