ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างเจาบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายบริบูรณ์ ธูปเเก้ว ม.9 ต.สามตุ่ม ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราครจ้างก่อสร้างเจาบ่อบาดาล บริเวณ ม.9 ต.สามตุ่ม ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0