ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 60 / 2564 ลงวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ใช้รถน้ำดับเพลิงเป่าท่อ โดยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Posted by:

0