ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อบต.สามตุ่ม

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ท่านใดที่ประสงค์จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 พรุ้งนี้วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 65 จะเป็นวันสุดท้ายที่เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาเสนา จะลงมาให้บริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสามตุ่ม หมู่ที่ 4 วัน เวลา 9.30 – 12.00 น.
*หากท่านไม่สะดวกมาตามวันเเละเวลาที่กำหนด สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออนสิน สาขา เสนา
0