องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567
⏩ยาเสพติดมีโทษต่อร่างกายและจิตใจ
⏩ยาเสพติดมีโทษต่อครอบครัว
⏩ยาเสพติดมีโทษต่อชุมชนและสังคม
⏩ยาเสพติดมีโทษต่อส่วนรวมและประเทศชาติ
#แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
0