อบต.สามตุ่ม จัดทำอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจวิธีการจัดการขยะให้นักเรียนโรงเรียนสาคลีวิทยา

Posted by:

เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองประชาชน สร้างเครือข่าย การจัดกราขยะ การคัดแยกขยะ การนำมาใช้ซ้ำ ใช้น้อย ตามหลัก 3RS เพื่อลดโลกร้อนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

35696525_385196048653469_7207419309868449792_n 35742277_385179078655166_8206001684384579584_n 35780757_385196031986804_7003133944963006464_n 35790962_385178978655176_6048126096723935232_n 35799415_385179045321836_5429190480095084544_n 35805488_385178935321847_1937882041295044608_n 35817929_385189488654125_6447256119051026432_n 35842386_385180678655006_8861832667813904384_n 35881951_385180685321672_4863216848222552064_n 35963817_385178988655175_7702070903802167296_n

0