เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่มเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

Posted by:

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
———————————————
นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม มอบหมายให้ นายหงษ์ทอง จูตะโกมล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.สามตุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่กับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามตุ่ม และอสม. หมู่ที่ 6 รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลสามตุ่มเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก / เเละขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด เเละกำจัดเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ้งเป็นพาหะไข้เลือดออก
0