เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมอบรม โครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2565 รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

12

0