โครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคู้สลอด โดยมี นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

0