26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
“ปัญหายาเสพติดหยุดยั้งได้ ด้วยพลังของเราทุกคน รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”
0