ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำคลองและลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 3 , 6 , 8 , 10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ แบบ บก06 แบบ ปร6 แบบ ปร5 แบบ ปร4 (1) แบบ ปร4(2) TOR แบบแปลน(1) แบบแปลน (2) ป้าย

รายละเอียด→
0

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนมิถุนายน 2564)

รายละเอียด→
0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

รายละเอียด→

0

ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำคลองและลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 3 , 6 , 8 , 10 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ TOR แบบ บก06 แบบ ปร6 , ปร5 , ปร4 แบบ ปร4 (เพิ่มเติม) แบบแปลน 1 แบบแปลน 2

รายละเอียด→
0

ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเส้นบ้านนายวิชัย จันทะ หมู่ที่ 1 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ แบบ บก01 แบบ ปร4 แบบ ปร5 แบบ ปร6 TOR แบบแปลน แบบแปลน1

รายละเอียด→
0

ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเส้นบ้านนายวิชัย จันทะ หมู่ที่ 1 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ แบบ บก01 แบบ ปร4 แบบ ปร5 แบบ ปร6 TOR แบบแปลน 1 แบบแปลน 2

รายละเอียด→
0

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้าง (คสล.) เส้นบ้านนายบุญธรรม เกตุจำปา ถึงบ้านนางสง่า ขยายศรี หมู่ที่ 2 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

รายละเอียด→
0
Page 1 of 49 12345...»